Folia podkładowa – transparentna RKW

Folia podkładowa – transparentna RKW

Folia cienka transparentna (przezroczysta) pełni fukcję folii podkładowej pod właściwą warstwę folii silosowej. Ma grubość 40 µm. Ułożenie jej bezpośrednio na górnej warstwie roślin przygotowanych do zakiszania umożliwia lepsze przyleganie tej folii do zakiszanej masy i zapobiega tworzeniu się poduszek powietrznych pomiędzy kiszonką a folią.,

Dodatkowo, dzięki naturalnej wilgotności zakiszanych roślin, cienka transparentna folia podlega przyciąganiu (adhezji) do kiszonki (jest przez nią niejako „zasysana”). Powietrze jest więc wyciągane z wszelkich zagłębień ubitej masy kiszonki, a proces fermentacji beztlenowej może przebiegać bez zakłóceń. Jeśli w trakcie magazynowania paszy górna warstwa folii zostanie uszkodzona, to spodnia warstwa cienkiej, transparentnej folii będzie cały czas chroniła kiszonkę.

Innym, bardzo istotnym efektem stosowania folii transparentnej jest to, że po otwarciu silosu i rozpoczęciu skarmiania paszy, dzięki mocno przylegającej do kiszonki cienkiej folii transparentnej, powietrze ma utrudniony bądź uniemożliwiony dostęp do zmagazynowanych dalej w silosie partii pasz.

Przezroczysta folia chroni również kiszonkę w obrębie ścian bocznych silosu i uniemożliwia dostanie się wody i powietrza w miejsca styku kiszonki ze ścianą silosu.

Dane techniczne:

  • grubość: 0,040 mm
  • dostępne szerokości w metrach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
  • dostępne długości w metrach: 50

*źródło zdjęć i artykułu: Bagpolska

Close Menu

Pin It on Pinterest

Close Panel