XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa – 13-14 czerwca

XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa – 13-14 czerwca

W dniach 13 – 14 czerwca 2015 odbyły się targi pod nazwą XVI Mazowieckie Dni Rolnictwa i VII Mazowiecką Wystawę Zwierząt Hodowlanych. Impreza ta została zorganizowana przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.

manuagri.pl

Mazowieckie Dni dla zwiedzających przygotowały wystawę zwierząt, maszyn, sprzętu i urządzeń do produkcji rolnej. Plac, na którym odbyła się impreza zajmował ponad 3 ha powierzchni, a pole doświadczalne  około 20 ha.

manuagri.pl
http://www.modr.mazowsze.pl
http://www.modr.mazowsze.pl
http://www.modr.mazowsze.pl/
http://www.modr.mazowsze.pl
http://www.modr.mazowsze.pl/
Close Menu

Pin It on Pinterest

Close Panel